RIJTECH

BEVEILIGING

Van inbraakbeveiliging tot brandbeveiliging Rijtech beveiligt het voor u!

BEVEILIGING

Beveiliging Systemen

Wist u dat er jaarlijks in Nederland meer dan 600.000 pogingen tot inbraak zijn?
Een adequaat werkend inbraaksignaleringssysteem geeft u veiligheid en zekerheid.

Inbraakbeveiligingssystemen zijn systemen die ontworpen zijn om uw zakelijk of persoonlijke bezit in uw bedrijfspand of woning te beschermen. Deze bescherming is effectief tegen diefstal, poging tot diefstal en tegen een eventuele sabotage. Wanneer een ongewenst persoon op welke manier dan ook uw eigendom binnendringt, wordt u via uw beveiliging systeem snel en adequaat geïnformeerd.

Rijtech heeft een jarenlange ervaring met het installeren van de meest geavanceerde inbraaksignaleringssystemen. De expertise op het gebied van beveiligen wordt nationaal- en internationaal voor onze klanten ingezet. Wij werken niet alleen voor kleine- en middelgrote bedrijven, maar ook voor particulieren!

Uiteraard verzorgt Rijtech ook graag de installatie van onderstaande systemen:

Brand beveiliging

Brand kan verwoestende schade aanrichten aan uw bedrijfspand of huis. In het meest ernstige geval kan brand leiden tot het verlies van mensenlevens. De beste wijze om u te beschermen tegen de gevaren van brand is vroegtijdige detectie, lokalisering, gevolgd door een reactie van uzelf, de meldkamer en brandweer.

Rijtech wordt gezien als een zeer ervaren installateur van brandmeldinstallaties. Door onze uitvoerige en gedegen kennis geven wij u correct advies en stellen in onderling overleg met een certificeringbedrijf het Programma van Eisen (PvE) voor u op.

Voor het opstellen van het PvE hebben wij overleg met de brandweer en/of verzekeraars. Op basis van de bewakingsomvang ontwerpen wij de brandmeldinstallatie. Rijtech installeert uw branddetectiesysteem efficiënt en vakkundig en kan dit jaarlijks onderhouden conform NEN 2654.

Voor een vrijblijvend gesprek staan we graag voor u ter beschikking.

Ontruimingsinstallaties

Bij brand dient iedereen zo snel mogelijk via de juiste weg het gebouw te verlaten, dat spreekt voor zich. Om zo’n proces efficiënt en effectief te laten verlopen, is een gedegen ontruimingsinstallatie onontbeerlijk. Het verschil tussen een brandmeldinstallatie en een ontruimingsinstallatie is niet eenduidig; beiden zijn nauw met elkaar verbonden. Het is dan ook niet eenvoudig om aan te geven wanneer u een brandmeld- of een ontruimingsinstallatie nodig hebt, deze laatste vormt doorgaans een onderdeel van de eerste.

Geluid bij ontruiming
Ontruimingsinstallaties hebben als doel om een pand zo snel mogelijk goed te ontruimen. Dergelijke installaties kunnen worden onderverdeeld in woordinstallaties, die via een gesproken boodschap zorgen dat een pand wordt ontruimd en slow whoopinstallaties, waarbij sirenes worden ingezet. Beide vormen dragen eraan bij dat in elke ruimte van het gebouw te horen is dat er een ontruiming plaatsvindt.

Al onze ontruimingsinstallaties voldoen aan het PvE volgens de NEN 2575 normen

TOEGANGSCONTROLE SYSTEMEN

Toegangscontrolesystemen, waartoe ook intercomsystemen worden gerekend, bewaken op een zeer effectieve wijze de vrije- en gecontroleerde toegang van bepaalde ruimten, bedrijfspanden en woningen waar veelal gevoelige informatie aanwezig is.

Een toegangscontrolesysteem registreert nauwkeurig wie de ruimte binnengaat. Geautoriseerd personeel, voorzien van een code, tag of bijvoorbeeld een magneetkaart wordt toegang verschaft tot die ruimten waarvoor die persoon geautoriseerd is.
Toegangscontrolesystemen kunnen bovendien worden gekoppeld aan een werktijdregistratiesysteem, een kantine afrekensysteem of een parkeerbeheersysteem. Tevens kan met een toegangscontrolesysteem een aan- en afwezigheidrapportage worden gemaakt, wat een belangrijk instrument is bij een eventuele evacuatie. Op ieder moment van de dag heeft u de beschikking over duidelijke rapportages of waarschuwt het systeem u bij misbruik of ongeldige passen.
Rijtech kan u een breed scala van de meest vooruitstrevende toegangscontrolesystemen aanbieden.
Rijtech is ook hier uw partner in oplossingen!